Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

НПО Профил

Европейска мрежа срещу расизма (ЕНАР), България

Неформална гражданска група
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Етнически въпроси
Законодателство, застъпничество, публични политики
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Мисия на организацията
ЕНАР – European Network Against Rasism е създадена през 1998 г. в резултат на осъзнаването от НПО на необходимостта да обединят усилията се в борбата срещу расизма. Така Мрежата става форум за обмен на информация и политическо влияние на ниво ЕС и неговите членове. Мисията на ENAR е една Европа без расизъм, където всяка една личност ще има равни възможности за участие и реализация в обществото. Понастоящем в ЕНАР членуват над 700 НПО от всички държави-членове на ЕС.

Цели на организацията
Мрежата на ЕНАР, България е създадена през 2007 г. и в нея участват 19 НПО:
* Български съвет за бежанци и мигранти; Център на НПО-Разград; Алианс за младежко развитие-Пловдив; Център по правата на човека (ЦПЧ) „Васил Левски$”- Карлово; Български хелзински комитет; „Младежки форум 2001“–Разград; Център за подкрепа на жени–с.Стражец; Сдружение «Справедливост 21»; Фондация „Междуетническа инициатива за човешки права“; Асоциация за Европейска интеграция и права на човека (EURORIGHTS); Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти; Български адвокати за правата на човека; Център за междуетнически диалог и толерантност «Амалипе»; Фондация «Международен център за изследване на малцинства и културните взаимодействия» (ИМИР); Сдружение «Рома заедно»; Фондация «Ресурсен център ШАМ»-Монтана; «Roma Destiny», Сдружение «Равни права за семействата на българи и чужденци»; Гражданска инициатива «В подкрепа н етиопската общност в България».

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2003

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи