Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
25

НПО Профил

Сдружение Памет

Сдружение Памет

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Насърчаване на икономическото развитие
Образование

Мисия на организацията

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2025

Описание
http://leader.uraa.eu/

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
http://leader.uraa.eu/