Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

НПО Профил

Българско образователно общество

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование
Околна среда
Проблеми на децата

Мисия на организацията

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2003

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да съхранява и развива хуманитарните знания и ценности, които са част от живота на всяка национална общност; сдружението ще работи за ефективното функциониране на гражданското общество и основните му социални елементи: образование; здравеопазване; култура; наука и технологии; защита на човешките права и околната среда; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на хората в неравностойно положение.