Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
11

НПО Профил

СТЕРЕОТАЙПРАЙТЪР

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Образование
Околна среда

Мисия на организацията

Цели на организацията
Основна цел на Сдружението е да съхранява, разпространява и обогатява етични, естетични, интелектуални и духовни ценности, като увеличава и отстоява значимостта и важността на ролята на културата, образованието, екологията и най-вече изкуството в публичното пространство и обществения живот.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2003

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи