Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Алианс на Българските Акушерки

Алианс на Българските Акушерки

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Професионални организации

Мисия на организацията
"Почитаме акушерките от вчера, подкрепяме акушерките от днес, и държим вратата отворена за акушерките на утрешния ден ! "

Цели на организацията
Да информира и консултира обществеността за добрата грижа в семейното здравеопазване, както и за развитието на професия акушерка и приносът й за женското здраве и здравето на новороденото

да работи за въвеждане и на акушерския модел на грижа в Р. България, за да се осигури правото на избор на жените и техните семейства

да работи за издигане на авторитета на българската акушерка сред обществеността

да съдейства за въвеждане в Р. България на стандартите от директивите на Световната здравна организация и Европейския съюз както и за прилагането на добрите световни практики и достижения в областта на акушерските услуги
да работи със законодателните органи и държавните институции за правно регулиране на акушерската професия според директивите на Европейския съюз

да представлява и защитава интересите на акушерките в Р. България пред държавни органи, физически и юридически лица и международни организации.

да оказва подкрепа на бременната, родилката, новороденото и тяхното семейството и да съдейства за защита на техните права.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2014

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да информира и консултира обществеността за добрата грижа в семейното здравеопазване, както и за развитието на професия акушерка и приносът и за женското здраве и здравето на новороденото; да работи за въвеждане и на акушерския модел на грижа в Р България, за да се осигури правото на избор на жените и техните семейства; да работи за издигане на авторитета на българската акушерка сред обществеността; да съдейства за въвеждане в Р България на стандартите от директивити на Световната здравна органицзация и Европейския съюз както и за прилагането на добрите световните практики и достижения в областта на акушерските услуги ; да работи със законодателните органи и държавните институции за правното регулиране на акушерската професия според директивите на Европейския съюз; да представлява и защитава интересите на акушерките в Р България пред държавни органи, физически и юридически лица и международни организации; да оказва подкрепа на бременната, родилка, новороденото и тяхното семейство и да съдейства за защита на техните права.