Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

C.R.E.A.M. България - Алианс за ПЧП

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Мисия на организацията
Развитие на публично-частното партньорство в България.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2003

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи