Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
25

НПО Профил

Сдружение "Тацитус"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Проблеми на децата

Мисия на организацията
Градим бъдеще за децата с аутизъм в България!

Цели на организацията
* Гарантиране съществуването и подпомагане дейността на център „Тацитус”, за да може предлаганата грижа да бъде ползвана от все повече родители на минимална цена.

* Въвеждане в България на ефективни практики в помощ на децата с аутизъм и изграждане на високо квалифицирани, лицензирани по международните стандарти специалисти, подготвени да работят по тези програми.

* Осигуряване на средства за финансиране работата с деца, на социално слаби семейства.

* Повишаване информираността по проблемите на аутизма в България, насърчаване на ранната диагностика и ранната интервенция и подобряване качеството на работа с децата от аутистичния спектър в рамките на държавната образователна система.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание
Проектът на „Тацитус” - „Заедно за специалните деца”, финансиран от Институт "Отворено общество" и Тръста за гражданско общество в ЦИЕ като част от конкурса “Овластяване на безвластните по време на криза - 2”, и осъществен с партньорство с МБАЛ "Токуда Болница София" в периода 09.2011 – 02.2012г.
Проектът е за повишаване информираността по проблемите на аутизма на учителите и медицинския персонал в детските градини и ясли в гр. София. Неговата цел е подпомагане на ранната диагностика и ранната интервенция, които са от ключово значение за успешното развитие на децата с разстройство от аутистичния спектър. В рамките на проекта, на 3 идентични, безплатни, полудневни семинара, проведени в МБАЛ "Токуда Болница София", общо 525 учители от детските градини и ясли в София получиха базови познания за разпознаване на ранните симптоми на аутизма, ефективна комуникация с родителите и оказване подкрепа на децата и техните семейства. В рамките на проекта в 18 детски градини проведохме безплатни, индивидуални, 3 часови консултации с детски психолог, за да подпомогнем педагозите във връзка с конкретни проблеми, с които се сблъскват. В участващите детски градини разпространихме брошури, които да повишат информираността сред родителите относно ранните симптоми и важността на ранната интервенция за успешното развитие на детето. Информацията от семинарите е качена на сайта на Тацитус, за да бъде достъпна както за участниците в проекта, така и за специалисти и родители от цялата страна, които се интересуват от проблема.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Проект „Знание за щастливо бъдеще” - спечелено финансиране в конкурса на Фондация "Помощ за благотворителността в България" за подкрепа на родителски организации на деца с увреждания, финансиран със средства от Уникредит Булбанк и дарителски фонд за социални каузи на ФПББ. Финансирането е в размер от 4000 лв., а проектът се реализира от 12.2011 г. до 05.2012г. Проектът е насочен към повишаване квалификацията на специалистите от център Тацитус, чрез обучението и сертифицирането им по световно утвърдени и доказали своята ефективност програми за работа с деца от аутистичния спектър, с цел предоставянето на висококачествена и ефективна грижа за децата с аутизъм, която да им даде възможност да развият максимума от потенциала си. В рамките на проекта 3-ма специалисти от център Тацитус участваха на обучителен семинар на 3,4,5 Февруари 2012, в Солун и бяха сертифицирани от University of North Carolina, който организира обучението /за нашите специалисти това е втория курс, по тази програма/. Също така беше финансирано пътуването на специалния педагог на «Тацитус» до САЩ, където тя премина индивидуално обучение по Occupational therapy в рамките на 12 дни от 12-23 Март 2012г., във Филаделфия, САЩ. Обучението се проведе безплатно от квалифицирания Оccupational терапевт Maude Le Roux, успоредно с обследването и терапията на дете от център „Тацитус”.

Национална кампания за повишаване информираността по проблемите на аутизма „Време е да научим за аутизма!”– 02.04.2012г. Организатори - сдружение „Тацитус” и фондация „Стъпка за невидимите деца на България”, с безвъзмездното партньорство на агенция „Медия Крос”. В рамките на кампанията Национална библиотека беше осветена в синьо, като част от световната кампания на “Autism speaks” за повишаване информираността за аутизма, с цел подпомагане на ранната диагностика и ранната интервенция. /България стана втората европейска страна, включена в кампанията, в рамките на която се осветяват емблематични сгради по целия свят, за да привлекат вниманието към проблема - аутизъм/. Много български звезди безвъзмездно се включиха в концерт пред библиотеката за повишаване информираността за аутизма, събития и информационни брошури имаше в общо 16 града в цялата страна, а кампанията беше отразена в медиите.

Международна обучителна конференция „Наложени терапевтични подходи и европейски законодателни практики, подпомагащи лицата с от аутистичния спектър.” 20- 22 Май 2012. Организатори Сдружение "Тацитус" и фондация "Стъпка за невидимите деца на България”.
В рамките на събитието 200 специалисти, ангажирани с работата с деца с аутизъм в системата на държавното образование от цялата страна, се запознаха със световно утвърдени терапии, с доказана ефективност, създадени за деца от аутистичния спектър – Occupational therapy и ABA.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Изграждане и развитие на социалните услуги в общността за комплексно възпитание, грижа, подготовка, обучение, обслужване и социална интеграция на децата със специални образователни потребности /СОП/ и децата от аутистичния спектър.; Ранно стартиране комплексното полагане на грижи при новодиагностицирани деца с разстройства от аутистичния спектър;Защита правата и интересите на децата с увреждания в това число – правото им на образование, правото на безплатна медицинска помощ и рехабилитация и др. конституционни права и свободи.;Създаване на условия за достъпна социална среда за нормалното и пълноценно реализиране като пълноправни членове на обществото на деца с увреждания.;Оказване на психологична подкрепа и семейно консултиране на семействата на деца със специални образователни потребности и деца от аутистичния спектър.