Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
13

НПО Профил

НЧ НЕОФИТ РИЛСКИ-1942

Читалище
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Социални услуги
Читалищни дейности

Мисия на организацията
Култорно-просветна дейност Социални услуги

Цели на организацията
Повишаване капацитета на читалищата и грамотността на населението

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2003

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи