Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Анданте България

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Етнически въпроси
Проблеми на децата
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията
Стабилно икономическо развитие на република България

Цели на организацията
Подпомагане на изоставащите групи от населението

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2003

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи