Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

НПО Профил

СБОСДЗП

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Местни инициативни групи
Социални услуги
Друго

Мисия на организацията

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2011

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи