Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ - КОРИТЕН

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на икономическото развитие
Образование

Мисия на организацията
Мисия на организацията е развитие на Искърското дефиле и община Мездра като привлекателна туристическа дестинация; насърчаване гражданската активност и предприемачеството сред младите хора; опазване и съхранение на българската природа.

Цели на организацията
Да работи и помага за изграждане на гражданско общество, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции,местни и регионални власти; Да подпомага развитието на селските райони; Да създава алтернативи за талантливи лица, лица в неравностойно положение, лица с различна етническа принадлежност, ниска степен или липса на образование и квалификация, продължително безработни и др.; Да стимулира различни младежки инициативи, в които младите да придобият практически опит за активно гражданство

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание
Младежки обмен с партньори от Русия, Испания, Украйна, Молодова, Белорус

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи