Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27

НПО Профил

Български център на жените в технологиите

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование
Проблеми на жените, джендър въпроси
IT развитие

Мисия на организацията
Български център на жените в технологиите е част от Европейската платформа на жените в технологиите. Той обединява заинтересованите страни от бизнеса, правителството, академичните среди и неправителствените организации, работещи за увеличаване на професионалното участие на жените в сектора на ИКТ и в разработването на технологични и инженерингови продукти.

Центърът партнира при реализацията на регионални иновационни проекти и стимулира сътрудничество при научни изследвания, обмен на добри практики и създаване на нови ресурси в ИКТ.

Цели на организацията
Да допринесе за конкурентоспособността на българската и европейската икономика чрез възпитаване на модерни умения и работа в областта на ИКТ.

Да увеличи броя на момичетата и жените, които изучават технологични специалности и да ги стимулира за професионално развитие в областта на ИКТ.

Да подкрепя научните изследвания и разработките в областта на технологиите.

Да се трансформира представата за жените в технологиите и да създава инициативи за стимулиране на ангажираността на жените в предприемачеството.

Да развива техническите и предприемаческите умения на членовете чрез тренировъчни инциативи и проекти.

Да насърчи на регионално, национално и международно ниво интерес в сферата на технологиите.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2015

Описание
http://bit.ly/1Sc7rAo

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да обединява всички заинтересовани страни от бизнеса, правителството, академичните среди и неправителствените организации, които работят за увеличаване на професионалното участие на жените в сектора на информационни и кумуникационни технологии (ИКТ) и в разработването на технологични и инженерингови продукти; да партнира при реализацията на регионално иновационни проекти и да стимулира сътрудничество при научни изследвания, обмен на добри практики и създаване на нови ресурси в ИКТ; да повишава в значителна степен ролята на научните изследвания в областта на ИКТ, да подпомага приложението на иновативни технологии и обмяната на научен и професионален опит в областта на ИКТ в международен план; да допринесе за разпространението на най-новите постижения в световната практика в областта на ИКТ и да намали времето, за което тези постижения стават достъпни за широк кръг от специалисти и потребители; да подпомогне професионалното развитие на жените в сектора на ИКТ; да допринесе за развитието и внедряването в практиката на високи стандарти в сферата на ИКТ; да участва в България и в чужбина в изпълнението на различни проекти в областта на информационните и кумуникационните технологии.