Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

AIS България

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование

Мисия на организацията
Приложение на международен език Есперанто в професионалната дейност

Цели на организацията
Приложение на международен език Есперанто в професионалната дейност

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2004

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи