Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

НПО Профил

Асоциация на търговците на стоки за детето в България

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Браншови организации

Мисия на организацията

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2004

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи