Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

Сдружение с нестопанска цел ”Поощряване и подпомагане на детски таланти  - Вега”

Сдружение с нестопанска цел "Поощряване и подпомагане на детски таланти - Вега"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Проблеми на децата
Социални услуги

Мисия на организацията
Поощряване и подпомагане на детски таланти.

Цели на организацията
Да се поощрят и подпомогнат децата от малките населени места, деца от социално слаби семейства, деца без родители, деца в риск, деца от социалните институции.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2022

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
В периода на 19 годишното си съществуване имаме реализирани над 3605 спектакъла, 206 телевизионни излъчвания и благодарствени адреси от 258 общински, областни и социални институции.
В последните 9 години имаме реализирани девет национални фестивала /четири от които под патронажа на Вицепрезидента на Р.България, г-жа Маргарита Попова и три под патронажа на Омбудсмана на Р. България, г-жа Мая Манолова/ само за децата от социалните институции. През 2012 година за първи път открихме дневен арт терапевтичен център „Мога” за социално слаби деца в гр.Разград, който е с частно финансиране от местна фирма.Още преди да се разшуми за съдбата на децата в Могилино нашето сдружение им помагаше, защото освен, че откриваме и подпомагаме деца-таланти ние се ангажираме и социално да подпомагаме деца без родители, болни и в риск.Работим още и с деца на родители с нисък социален статус, деца в неравностойно положение, деца от приемни семейства и с деца от комплексите за социални услуги.
За толкова години работа с тези деца ние станахме за тях по-вече от приятели.На националния фестивал 2019г. в гр.Велинград събрахме 250 деца от цяла България.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане, поощряване и развитие на детски таланти в областта на певческото, музикалното, театралното и цирково изкуство в страната и чужбина; организиране и провеждане на първия детски уникален фестивал "като звездите" и на първия детски цирк; развитие, популяризиране и утвърждаване на българската музикална, танцова и циркова култура; подпомагане публикуването и издаването на произведенията на деца таланти; утвърждаване в обществото на значимостта на българското детско творчество