Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Академия за образователни иновации - Дълголетие

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование

Мисия на организацията
Основна цел: извършване на проучвания, разработване, прилагане и популяризиране на добри и иновативни практики за образование и обучение на младежи и възрастни, прилагайки принципа за учене през целия живот

Цели на организацията
Основна цел: извършване на проучвания, разработване, прилагане и популяризиране на добри и иновативни практики за образование и обучение на младежи и възрастни, прилагайки принципа за учене през целия живот

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Извършване на проучваниия, разработване, прилагане и популяризиране на добри и иновативни практики за образование и обучение на младежи и възрастни, прилагайки принципа за учене през я живот.