Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

Клуб "Хора за Хора"

Читалище
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на дарителството/доброволчеството

Мисия на организацията
Мир чрез разбирателство

Цели на организацията
Осъществяване на съвместни проекти в областта на младежката политика с цел, насърчаване на местно и международно сътрудничество чрез неформално образование в областта на социалните дейности, антидискриминационни кампании, дебати, доброволчество и спортни мероприятия и дарителство за развитие на местната общност и икономически просперитет.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2013

Описание
Проектът обхващаше обучение на младежки работници
Бе осъществен с партньорство от Ирландия, Великобритания, Италия, Малта и Румъния с финансиране от програма "Младежта в действие"

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Приключил проект по програма "Европа на Гражданите" - побратимяване на градове