Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

НПО Профил

Асоциация за Развитие на Изкуствата и Занаятите

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Местни инициативни групи
Професионални организации

Мисия на организацията
Водени от дълбоката си любов към българската самобитност, идеята ни да помогнем за съхраняването на българските занаяти прерасна в една голяма цел – в епохата на глобализацията, чрез изкуството, в различните му аспекти, да се съхрани българското духовно наследство и духовния потенциал на нацията.

Цели на организацията
Целите ни са - съхраняване и популяризиране на традиционни народно-художествените занаяти; кулинария; певческо, музикално и композиторско изкуство; танцовото изкуство; актьорското изкуство; изкуството в областта на живопис, графика и скулптура; творчеството в областта на художествената литература; работа с децата в училища, читалища и Центрове за работа с деца в цялата страна .

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2013

Описание
“Пазител на Традициите” е уникална по рода си национална инициатива, която цели да подкрепи и стимулира работата на творци и организации от различни области на изкуството, занаятите и традиционната българска кулинария, като покаже на обществото начина, по който те работят, за да съхранят изконните ценности, бит и обичаи на България, претворявайки ги в изкуство.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Национален кулинарен фестивал "Пъстра трапеза", Национален детски конкурс за рисунки "Рецептите на Баба", Национална инициатива "Пазител на традициите",