Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
30

НПО Профил

Българска Хънтингтън Асоциация

Българска Хънтингтън Асоциация

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Здравеопазване, права на пациента
Социални услуги

Мисия на организацията
Подкрепа, подпомагане и интеграция на лицата страдащи от болестта на Хънтингтън и други редки болести и подкрепа за техните семейства. Създаване на информираност на обществото относно редките болести и проблемите свързани с него.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2018

Описание
Проекта е част от мисията на организацията да подобри качеството на живот на семействата засегнати от редки болести в България чрез предоставяне на специализирани социални услуги и грижа.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
"Дарете грижа за хора с редки болести" е кампания целяща набирането на средства за осигуряване на домашни грижи за хора с редки болести, които са в невъзможност да излизат от домовете си поради тежестта на уврежданията. Кампанията е активна в Платформата - https://platformata.bg/bg/kauzi/325:1935-2018-12-07-21-20-55/details/campaign.html

В социалните медии кампанията се споделя с шахтаг #даретегрижа.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане на обмяната на идеи и информация ,свързани с болестта на Хънтингтън, и техните семейства, стимулиране на сътрудничеството между европейската Хънтингтън общност и професионалния сектор както и с непрофесионалните организации работещи по темата в България и в международен план, развитие на изследванията в тази област чрез сътрудничество с всички организации, пълноценно интегриране на дейността с работата по темата на световните здравни институции и други организации, развиващи изследванията и анализа за по-големи възможности за цялостното подпомагане на лицата, страдащи от болестта на Хънтингтън и на техните семейства.