Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
04

НПО Профил

Reach for Change България

Reach for Change България

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие
Проблеми на децата
Предоставяне на дарения/грантове

Мисия на организацията
Отключваме силата на предприемачеството и иновациите, за да създадем по-добър живот за децата и младежите.

Цели на организацията
Reach for Change България e част от мрежата на глобалната фондация Reach for Change, която е основана в Швеция през 2010 година и има представителство в още 15 държави от Европа, Азия и Африка. В България Reach for Change оперира от 2014 година, когато започва да организира съвместно с Нова Броудкастинг Груп конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА.

Ние вярваме,че децата са грижа на всеки. Инвестираме в децата, тъй като това са нашите бъдещи лидери, колеги и клиенти. Вярваме, че всяко дете е уникална личност със свои права, които трябва да се реализират тук и сега. Вярваме в силата на правилната идея в ръцете на правилната личност. Светът се нуждае от нови, радикални решения, които да съчетават страстта на социалния сектор с находчивостта на частния. Вярваме, че тези решения ще дойдат от смели предприемачи, живеещи близо до проблемите, които се опитват да решат.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2017

Описание
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация "Промяната" от 2014 година насам. ПРОМЯНАТА помага на децата в България не чрез еднократни акции, а чрез систематична подкрепа за социални проекти. Селектираните в конкурса социални предприемачи стават част от Инкубатора на ПРОМЯНАТА за период от поне една година, в която получават подкрепа под формата на първоначално финансиране, бизнес обучения, менторство, медийна подкрепа и достъп до мрежа от социални предприемачи в България и чужбина. От началото на инициативата до днес социалните предприемачи в ПРОМЯНАТА са подкрепили над 96 000 деца и младежи. Повече можете да научите на www.nova.bg/promyanata/

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
200 001 - 500 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Фондацията партнира и на ING BANK, клон България, в инициативата Social Innovation Fund. Фондът подкрепя социални предприемачи чрез финансови грантове и менторска подкрепа.

Организира и Академия за социални предприемачи - интензивна практично-ориентирана програма за личности с желание за развитие в сферата на социалното предприемачество. Повече за нея можете да научите на: www.se-academy.bg

През 2018 Reach for Change България организира двудневната международна конференция “Партньорство за промяна”, която събра 40 гост лектори от сферата на бизнеса, институциите и неправителствения сектор от 9 европейски държави. Конференцията беше финансирана по проект “Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи”, финансиран от ОПРЧР 2014-2020 г. и съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ.