Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
20

НПО Профил

Онкоболни и приятели Ботевград

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Здравеопазване, права на пациента
Социални услуги

Мисия на организацията
да бъдем в помощ и подкрепа на онкоболни, техните семейства и приятели в ботевград

Цели на организацията
основната ни цел е освен емоционална подкрепа от първия миг на заболяването,да сме в помощ и защита на пациента с конкретна информация и подкрепа в дълго продължаващото и трудно лечение. работа по превенцията с болестта рак.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2008

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага всички пациенти с онкологични заболявания на територията на община Ботевград, Софийска област, при лечението им,както и да работи за предотвратяването на тези и други подобни заболявания, да съдейства при снабдяването им с лекарства, необходимите консумативи и диетични храни, да провежда здравна просвета и да ги запознава с последните новости на медицината в борбата с тези заболявания, да подпомага социално слабите болни и тези, които се нуждаят от грижи, да съдейства за социалната им интеграция и лична реализация.