Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
04

НПО Профил

НО Студио

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство

Мисия на организацията
Мисията на НО Студио е да допринесе за развитието на културата и изкуството в България, създавайки възможности за реализация на млади български и международни артисти и подкрепяйки иновативни подходи и търсения като пряк път към по-устойчиво бъдеще.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2014

Описание
НЕ Фест е международен мултижанров фестивал за независимо експериментално изкуство, който представя млади и неутвърдени автори от България и чужбина, експериментиращи в различни области на съвременното изкуство – визуални, музикални, театрални, танцови, кино, литературни изкуства. НЕ ФЕСТ поощрява сливането на границите между отделните жанрове и освободеността при творческия процес. Фестивалът предлага и иновативни решения за представяне на актуални теми от обществените сфери чрез съвременни изразни средства като флашмоб и интерактивни инсталации в градска среда.
Второто издания на НЕ Фест ще се проведе от 15 до 30 септември във Фабрика за градско изкуство, ЗОНА КУЛТУРА в гр. София, под мотото „Гледни точки“. Фестивалът ще се състои от два етапа – фестивален (15 – 21 септември) и изложбен (22 – 30 септември). По време на фестивалния период акцент ще е нетрадиционното представяне на изложбата, включваща 80 участници от 30 страни, сред които Австрия, Бразилия, Дания, Индонезия, Иран, Литва, Норвегия, Перу, САЩ, Франция, Швеция и др. Особеното в експозицията е, че посредством сценографски подходи и метода на театъра на сетивния Лабиринт, в рамките на няколко дни, обучени артисти и сценографи ще извършват промени в пространството, фокуса и контекста, в който са изложени творбите, като по този начин добавят нова стойност за зрителя. Освен това, в същото време, ще се проведе и съпътстваща програма, включваща разнообразни събития за публиката – пърформанси, концерти, театрални постановки, литературни четения и др. Изложбата ще продължи и след фестивалния период в един по-класически формат за публиката.

НЕ ФЕСТ 2 се осъществява с подкрепата на програма „Дебюти” на Национален фонд „Култура”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Културен център СУ, Национална художествена академия (НХА), Посолство на Дания в България, Фабрика за градско изкуство, ЗОНА КУЛТУРА, фондация „София диша”, Асоциация за развитие на София, списание 8, SofiaLive, timeart.bg, peika.bg, cultro.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Проект „РЕ>ЛА>КС” – проект за рециклиране на вещи и градска среда (11.2013 г. / 06.2014 г.): „РЕ>ЛА>КС” е проект, обединяващ артисти и публика с идеята за вдъхване на нов живот на градската среда чрез преосмисляне на места и вещи. Проектът реализира временни художествени намеси в няколко столични пространства (Парк „Хиподрума”, Ротондата на Централна гара, Пазар „Римска стена”, Галерия „Алма Матер”, Фабрика за градско изкуство) с цел изграждане на кътчета за отдих чрез поставяне в тях на дизайнерски обекти от стари вещи.
От декември 2013 г. до април 2014 г. екипът на „РЕ>ЛА>КС“ успешно осъществи кампания по събиране на непотребни битови предмети от гражданите – столове, маси, шишета, гуми и др., които впоследствие трансформира с помощта на доброволци и дизайнери във функционални артефакти.
Събитията към проекта се проведоха през месец юни, съпътствайки откриването на новите кътчета за отдих. Програмата се състоя от уъркшопи, изложби, презентации, дискусии, филмови прожекции, концерти, благотворителен базар, промотиращи идеята за природосъобразен и устойчив начин за живот.
Важна част от проекта беше активното участие на гражданите в инициативата, развивайки у тях чувство на отговорност и ангажираност по отношение на природата и заобикалящата ги среда.
Проект „РЕ>ЛА>КС” се реализира в партньорство с фондация ФОРУМ ГРАДСКИ АЛТЕРНАТИВИ, с подкрепата на Национален фонд „Култура” и Столична програма „Култура”, в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 и в партньорство с Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Културен център СУ, Национална художествена академия, ОКИ „Красно село”, Община „Красно село”, Община „Сердика”, ЕКОПАК, Фабрика за градско изкуство, UnderGara, Зона Култура, НЕ Фест, Студио ALLin, Сдружение „Трансформатори”, funkt.eu, Див Рошков, Сдружение Устойчиво общество, Slow Food България, СИПИ.еу, Sofia Green Tour, НЧ „Бъдеще сега 2006”, Сдружение „Черчеве”, БДЗП, БФ „Биоразнообразие”, WWF, Greenpeace, За Земята, Прозрачни планини, Сдружение за дива природа „Балкани”, Моно Колектив, gowhere.bg, SofiaLive, binar, БНР.

НЕ Фест 1 (10 – 14.09.2013 г.): Пилотното издание на фестивала за независимо експериментално изкуство НЕ ФЕСТ се реализира студентска инициатива, част от допълнителната програма на дигиталния фестивал DA Fest, организиран в Национална художествена академия. НЕ ФЕСТ 1 представи 42-ма млади автори от Австралия, България, Италия, Китай, Македония, Полша, САЩ, Тайван, Швеция. Програмата включи изложби, работилници, музикални прояви и дискусии с публиката в пространствата на няколко столични галерии (НХА, галерия ЛАСТИЦИ, Glossary Depot, Hip Hip atelier, + това, DaDa Cultural Bar, NEU BERLIN). Фестивала подкрепиха Студентски съвет на НХА, печатниците New Vision Print и Fatum, Goethe Institute, programata, GoGuide и timeart.bg. НЕ Фест реализира и външно участие в Park(ing) Day 2013, както и множество партньорства с организации от неправителствения сектор.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да спомага за изграждането на конкурентна среда, предлагаща нови възможности за професионална изява в областта на изкуствата и културата; осъществяването на интернационален културен и творчески обмен;n формирането ролята на публиката в творческия сектор – работа по развиването и опознаването на различни групи от реалната и потенциалната публика; разработването на иновативни технологични решения с добавена стойност в културен аспект; подобряването на качеството на живот чрез култура и изкуство; отразяването на обществените предизвикателства като климатичните и демографските промени посредством изкуство – тематични изложби, уъркшопи, презентации, които да информират публиката;n поддържането на културното многообразие.