Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
19

НПО Профил

Национална пациентска организация

Национална пациентска организация

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Здравеопазване, права на пациента

Мисия на организацията
Изграждане и утвърждаване на силно и обединено пациентско движение на регионално и национално ниво - ключов фактор в обществените системи при създаването и развитието на здравните политики.

Цели на организацията
Развитие и утвърждаване на гражданското участие в управлението и контрола на здравната система.
Въвеждане на принципа за равноправно тристранно партньорство между държавните органи, организациите на медицинските специалисти, сдруженията на пациентите при изработване и приемане на стратегии, критерии и норми, въвеждане на политики и практики в системата на здравеопазването.
Включване на представители на пациентите в управлението на структурите в системата на здравеопазването.
Развитие, въвеждане и утвърждаване на етични норми и правила в работата на пациентските организации, както и взаимодействието им с институциите, медиите и обществото.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2028

Описание
Програма „Университет за пациенти” е дългосрочна инициатива на Национална пациентска организация и нейни членове, насочена към предоставяне на обучение и подкрепа на пациентите с хронични заболявания, техните семейства и близки.

„Университет за пациенти” цели разработването на специфични обучителни модули, насочени както към здравните специалисти и доброволците в системата на здравеопазването, така и към самите пациенти – за придобиване на умения за самостоятелни грижи и контрол на заболяването.

В рамките на програмата са извършени и се планират редица дейности - профилактични прегледи, информационни материали и много други.

Прогрмата е разделена на т. нар. факултети, които обхващат различни заболявания, сред които диабет тип 1, рак на белите дробове, предсърдно мъждене и др.

Полезна информация за заболяванията, съвети за превенция, живот с тях и т.н. е достъпна на сайта на инициативата - https://uni.npo.bg.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Национална информационна кампания „Ваксинко“ - http://vaksinko.bg

Програма „Университет за пациенти” - https://uni.npo.bg

Здравен отзив - http://zdravenotziv.bg

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

1.Развитие и утвърждаване на гражданското участие в управлението и контрола на здравната система.n2. (пром. с реш. на ОС от 14.06.2014 г.) Въвеждане на принципа за равноправно тристранно партньорство между държавните органи, организациите на медицинските специалисти, среден медицински персонал и фармацевти, сдружения на пациенти, при изработване и приемане на стратегии, критерии и норми, политики и практики в системата на здравеопазването.n3.Включване на представители на пациентите в управлението на структурите в системата на здравеопазването.n4.Развитие въвеждане и утвърждаване на етични норми и правила в работата на пациентските организации, както и взаимодействието им с институциите, медиите и обществото.