Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
16

НПО Профил

Сдружение ”Щипка”

Сдружение "Щипка"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство

Мисия на организацията
"Щипка" е средството към популяризиране на социалните проблеми, които си струва да бъдат чути и видени от обществеността.

Цели на организацията
„Щипка” е творческо сдружение, комуникационен канал, общност, група, която се стреми да предостави алтернатива за популяризирането на социалните ни проблеми пред обществеността, да ги направи видими и достъпни за по-голям кръг от хора.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2018

Описание
Документален филм за младите хора на София и избора, пред който са изправени.
Как звучи саундтракът на съвременна София? Заслушваме ли се в мелодиите на града или предпочитаме да живеем с представата, че столицата ни е отражение на държавата, в която живеем-сива и неприветлива? Вярваме ли, че е възможно да градим бъдещето си в този град и още по-важно-знаем ли какво смятат младите по въпроса? Какви са техните концепции за щастие и успех и доколко са повлияни те от скептицизма на времето на бягство от колоритното родно към "сигурността" на чуждото? „БягствоКъмСофия.gif“ се опитва да отговори на всички тези въпроси. Той изследва града в различните му лица, изграждайки постепенно един своеобразен „гиф“-малка, движеща се картина, обобщаваща динамиката на града и най-вече-пасваща идеално на всякакъв музикален фон.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Кампанията "На пчелите с любов" е разработена по повод сериозните проблеми, които се наблюдават не само в световен мащаб, но и в България. Пчелите имат важно екологично значение, а медоносните пчели са неизменна част от социалното ни развитие, както в здравословен, така и в културен план. Измирането на пчелни семейства е симптом за състоянието на храната, която ядем, а съответно и нашето здраве и бъдещо екологично развитие.