Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15

НПО Профил

Сдружение за изкуство и култура ”Ортосия”

Сдружение за изкуство и култура "Ортосия"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Околна среда
Физическо възпитание и спорт

Мисия на организацията
СИК "Ортосия" се грижи за запазване на традициите и представянето им сред новото поколение по нетрадиционни начини и похвати на съвременното изкуство. Ние вярваме, че децата, които растат във и чрез изкуство стават активни и съвестни граждани.

Цели на организацията
Сдружението има за цел да възстанови връзката между поколенията, да възобнови онзи мост, който да даде възможност хора от различните възрастови групи да се събират и да обменят опит в сферата на изкуството: песни, танци, хумор. Искаме да развиваме доброволчеството сред младите хора, да ги насърчаваме в новите дейности на културата. Не на последно място целим с всичките инициативи да се грижим за природата и околната среда. Съхранявайки песните за водата, събирайки легенди за планината, показваме, че обичаме природата и се грижим за нея.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2014

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
01.06.2014г. - Представяне на фолклорен спектакъл съвместно с НЧ "Самообразование 1928г" със заглавие "Живата вода" за празника на с. Бистрица, Софийско;
10.11.2014г. - Акция за деца съвместно с Фондация "Идея в действие" послучай 1-вия рожден ден на капачко;
18.10.2014г. - Участие на председателя на сдружението във Форум Ключ, Модерен театър, София;