Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
11

НПО Профил

Женско ромско сдружение "Хаячи"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Етнически въпроси
Развитие на местни общности, квартални сдружения
Социални услуги

Мисия на организацията
Да развива и усъвершенства социални дейности в общността, да работи за благото на гражданското общество.

Цели на организацията
Създаване на условия за устойчиво социално-икономическо развитие на Община Нови пазар и защита на общите интереси на своите членове. да развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите, физическата култура; да подпомага социално слабите, инвалидите, да работи за социалната интеграция и личностната реализация; да защитава човешките права, в частност - на жените и децата, преживели насилие; да работи за популяризиране на района и привличане български и чужди инвеститори; да защитава и опазва околната среда.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Изграждане на "Клуб социални дейности в кв. "Дружба" - строителство на първия етап , което означава построена сграда на два етажа, на първия етаж сложена дограма.(Търсим финансиране за доизграждане)

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
От 2005 г по програми на МТСП за времена заетост- "ОСПОЗ", "Помощ за пенсиониране",други мерки по ЗНЗ

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Създаване на условия за устойчиво социално-икономическо развитие на Община Нови пазар и защита на общите интереси на своите членове. да развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите, физическата култура; да подпомага социално слабите, инвалидите, да работи за социалната интеграция и личностната реализация; да защитава човешките права, в частност - на жените и децата, преживели насилие; да работи за популяризиране на района и привличане български и чужди инвеститори; да защитава и опазва околната среда.