Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

НПО Профил

АНИМАЛ ХОУП ВАРНА

АНИМАЛ ХОУП ВАРНА

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Проблеми на децата

Мисия на организацията
Ние сме неправителствена организация, която е регистрирана в обществена полза в Министерството на правосъдието. Това е нашата регистрация: http://ngo.mjs.bg/companyinfo.aspx?ID=11702rn Ние сме доброволци. Никой от нас не получава заплата за своя доброволен труд. Всеки от нас има нормална работа, която работи отделно от помощта към животните.rnНие помагаме на много животни в нашия град. Ние работим с осем ветеринарни клиники на преференциални цени за бездомни животни.

Цели на организацията
Ние искаме един по-добър свят, в които животните няма да бъдат подложени на болка и да бъдат наранявани. Ще направим всичко по силите си да променим това. С вашата помощ и нашата всеотдайност, ние вярваме, че ще спрем болката за много невинни създания и ще намерим дом и любов за нашите бездомни и страдащи приятели.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2016

Описание
Поставяме началото на един нов социален проект, чиято цел е да помага на децата и животните в неравностойно положение - ЗАЕДНО!rnЗащото и децата и животните, които са претърпели насилие или са били лишени от родителски грижи и нормално детство - имат нужда от едно и също - ДОМ И ОБИЧ! ?

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Участва и подпомага осиновяването на бездомни животни и/или такива от общинските изолатори и приюти.n Осигурява ветеринарно-медицинска помощ за животни, които се нуждаят от лечение.nКастрация на бездомни и домашни животни.n Осигуряване на приемин домове, средства за лечение на тежко пострадали животни.n Създаване и стопанисване на приюти и кастрационни центрове за бездомни животни.