Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

НПО Профил

Асоциация на европейските журналисти-България

Асоциация на европейските журналисти-България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Професионални организации
Друго

Мисия на организацията
Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ-България) е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза. Организацията е създадена през 2010 г. с идеята да работи за изграждане на здрава и устойчива медийна среда в България, в която свободните журналисти носят положителна промяна на обществото. Екипът ни активно се стреми да разширява познанията за качествената журналистика, свободата на медиите и гражданското участие в обществените процеси.

Цели на организацията
АЕЖ-България е създадена със следните цели: Да допринася за развитието на независима, модерна, материално осигурена и гражданска журналистика в България, държавите - членки на Европейския съюз и Съвета на Европа. Да подпомага развитието на нови медии и на медийната среда като цяло. Да отстоява, разяснява и популяризира етичните журналистически стандарти. Да защитава свободата на словото и плурализма на гледните точки в обществото. Да участва активно във формирането на европейско и гражданско съзнание, като задълбочи познанията за Европа и запознава общественото мнение с дейностите на европейските институции. Да предоставя разнообразни форми на обучение на студенти, експерти, представители на неправителствения сектор, гражданското общество и журналисти в областта на медиите, журналистиката е и Европейския съюз.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да допринася за развитието на независима, модерна, материално осигурена и гражданска журналистика в България, държавите - членки на Европейския съюз и Съвета на Европа; да подпомага развитието на нови медии и на медийната среда като цяло; да отстоява, разяснява и популяризира етичните журналистически стандарти ; да защитава свободата на словото и плурализма на гледните точки в обществото; да участва активно във формирането на европейско и гражданско съзнание, като задълбочи познанията за Европа и запознава общественото мнение с дейностите на европейските институции; да предоставя разнообразни форми на обучение на студенти, експерти, представители на неправителствения сектор, гражданското общество и журналисти в областта на медиите, журналистиката е и Европейския съюз.