Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Академика 245

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование
Проблеми на жените, джендър въпроси

Мисия на организацията
Предлага разнообразни форми на активност на общността от хора, като ги стимулира да развиват демократично гражданско поведение.
Осъществява взаимодействие и партньорство с международни, национални, регионални и местни организации и сдружения, които осъществяват дейности в полза на изграждане на регионална и национална политика и гражданско общество.
Съдейства на държавата и общините за развитие на образованието, културата, спорта, туризма, екологията, икономиката, социалните дейности, гражданското общество и демокрацията.
Спомага и подкрепя междукултурния диалог и сътрудничество между представители на различни култури, етноси и нации в духа на взаимното разбирателство и уважение към другите.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2006

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи