Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
28

НПО Профил

Фондация Хора за Хората

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Местни инициативни групи
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Образование

Мисия на организацията
Нашата мисия е да правим добро.Стараем се да бъдем полезни на хората в неравностойно положение.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2015

Описание
Нашате цел е да подновим детската площадка в дома за деца лишени от родителска грижа с.Гурково.Като закупим нови люлки,пързалки и катерушки.Смятаме, че децата имат право на щастливо детство.Необходимата сума е 2000лева.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи