Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

НПО Профил

Джуниър Ачийвмънт България

Джуниър Ачийвмънт България

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на икономическото развитие
Образование

Мисия на организацията
Мисията на Джуниър Ачийвмънт България е да образова и вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива, бизнеса и икономиката, за да подобрят качеството на живота си.

Цели на организацията
Ние мотивираме младите хора да бъдат активни и инициативни и ги подготвяме да знаят как и да могат да реализират идеите си в конкурентна среда.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2011

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

развитие на гражданското общество; развитие на образованието, наукатаnи техниката; защита на околната среда; създаване на необходими условия за европейска и nсветовна интеграция на България и по-конкретно на нейните млади хора. Фондацията ще осъществява си по следните начини: създаване и прилагане на разнообразни програми за обучение по икономика в началните и средните училища; провеждане на курсове, семинари и други учебни форми; издаване и разпространяване на учебници и учебна литература; издаване и разпространяване на актуална икономическа информация; организиране и провеждане на разнообразни конкурси и бизнес игри.nФондацията набира имуществото си от: дарения или завещания на български и чуждестранни физически и юридически лица; приходи от собственото си имущество; кредити; осъществяване на стопанска