Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
15

НПО Профил

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Младежки въпроси, политики и изследвания
Околна среда

Мисия на организацията
Сдружение "Интелигентен растеж и устойчиво развитие" е създадено с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
Нашата мисия е подобряване качеството на живот на обществото и неговото благосъстояние, както и грижа за околната среда и намаляване вредите върху нея.

Цели на организацията
- Осъществяване на обществена дейност, насочена към създаването на добри практики в сферата на образованието, социалното и личностното развитие на младежта в България.
- Управление на проекти за изработване на практически решения съвместно с обучителни предприятия, професионални гимназии /професионални центрове, държавни институции и други партньори/.
- Подпомагане развитието на екологичната наука; увеличаване на човешките и финансови ресурси за опазване на природата; осигуряване на условия за здравословен живот на местното население; развитие на физическата култура, спорта, екологичния туризъм, рекреацията и отдиха на подрастващите; укрепване на международното сътрудничество в областта на опазването на околната среда.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2006

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи