Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06

НПО Профил

Фондация Синергиa

Фондация Синергиa

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Местни инициативни групи
Насърчаване на икономическото развитие
Друго

Мисия на организацията
Фондация Синергиа е учредена в началото на 2015г. като ЮЛНЦ в обществена полза с мисия подобряване на благополучието на хората със зрителни увреждания.

Цели на организацията
Целите на Фондация Синергиа са реализиране на успешни практики в сферата на социалното предприемачество, иновациите в здравеопазването за хора със зрителни увреждания и насърчаването на диалога и взаимодействието между граждани, бизнес, държава и НПО сектор.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2015

Описание
За повече информация: http://www.economic.bg/bg/news/6/pet-startirashti-firmi-otlicheni-v-rinkers-challenge-20.html

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
www.darkbg.com, www.tumno.com