Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Бъдеще за децата

Бъдеще за децата

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Проблеми на децата
Социални услуги

Мисия на организацията
Мисията на СНЦ “ Бъдеще за децата” е да подкрепя деца в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2011

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи