Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
08

НПО Профил

Здраве-екология-туризъм

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Местни инициативни групи
Младежки въпроси, политики и изследвания

Мисия на организацията
Популяризиране на дейности за младежи,организиране на различни събития и мероприятия в сферата на изкуството и образованието.

Цели на организацията
чрез организиране на различни конференции,кръгли маси да популяризира и насърчава дейности,които помагат в образованието на дезата и младежите.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2008

Описание
изработване на стратегия за за създаването на възможности за работа на ромската общност в град Самоков

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
1.The project “Together towards changes through the sport” /2004-2005/ was financed by the United State Agency for International Development (USAID).
2.Project-:” New Hospitality Europass” /2006-2008/ represents the conclusive output of the project “Analysis and Development of a European System of Qualifications and Competences in the Hospitality Sector for Transparency and Recognition Without Borders - New (No–borders European Workers) Hospitality, financed by the European Commission as part of the Leonardo da Vinci Programme, procedure
3. Read it easy
Read it easy 2005-2006- Socrates Lingua
4.A partner in the project “Planning of the local Economic Development of Samokov Municipality”. The project was realized by the Foundation” Institute for Market Economics” and the National Employment Agency /2006-2007