English   14188 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

АСИСТ - Помагащи технологии

АСИСТ - Помагащи технологии

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Дейност

Сфера на дейност
Проблеми на децата
Социални услуги
IT развитие
 
Мисия на организацията
Фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ” е насочена към информационно и технологично подпомагане на хора със сериозни двигателни увреждания, които са свързани със заболявания като мускулна дистрофия, детска церебрална парализа, амиотрофична латерална склероза, инсулт и др.

Хора с тези и подобни заболявания имат моторни/двигателни проблеми, които затрудняват или правят невъзможна комуникацията, общуването и самоизявата им – както чрез говор и писане, така и с чрез дигитални устройства (компютри,таблети).

В същото време голяма част от тях имат запазени когнитивни способности, надхвърлящи възможностите им за комуникация.

Нашата мисия е съхраняване и развитие на потенциала на деца и възрастни със затруднения в комуникацията чрез средства за допълваща и алтернативна комуникация. По този начин те могат да учат, да общуват, да се развиват пълноценно, да участват в социалния живот.

Акцентът е върху децата и възрастните с тежки физически увреждания и технологията за контрол с поглед. Това е групата на най-силно нуждаещите се от високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация и по-специално – от помагащи технологии за контрол с поглед.

Освен към хора с двигателни увреждания, фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” е насочена към деца със специфични нарушения на развитието (напр. аутизъм), които имат проблеми с комуникацията и поради това използват средства за допълваща и алтернативна комуникация.
 
Цели на организацията
Подпомагане на социалната интеграция, когнитивно развитие, образование, комуникация, личностова реализация и подобряване на качеството на живота на хора със сериозни физически увреждания чрез помагащи технологии, основани на проследяване на погледа и контрол на компютър с поглед.