Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
19

НПО Профил

Хестия

Хестия

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Проблеми на децата
Социални услуги

Мисия на организацията
Фондация „Хестия” е неправителствена организация, учредена в обществена полза. Нашата основна цел е подобряването на диагностичните практики в изследванията на детското психично, социално и емоционално развитие.rnrnФондацията е специализирана в:rnrn - Оценяването и консултирането на деца и семейства;rn - Създаването и адаптирането на инструменти за диагностика и оценяване;rn - Провеждането на специализирани обучения за специалисти.

Цели на организацията
Основните цели на Фондацията са:rnrn1. Насърчаване и подпомагане на личностната реализация и социалната интеграция на всяко дете.rn2. Подобряване на диагностичните практики в изследванията на детското психично, социално и емоционално развитие.rn3. Насърчаване на добри практики в областта на терапевтичната и консултативна работа с деца, техните семейства, образователни и социални институции.rn4. Подпомагане откриването и развитието на потенциала на всяко дете.rn5. Повишаване на информираността на обществото относно детското психично, социално и емоционално развитие.rn6. Стимулиране на научната дейност и повишаване квалификацията на специалисти в областта на детското психично, социално и емоционално развитие.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2015

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи