Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
11

НПО Профил

ИНТЕГРА ФЮТЧЪР

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование
Проблеми на децата
Социални услуги

Мисия на организацията
СДРУЖЕНИЕТО “ ИНТЕГРА ФЮТЧЪР ” е доброволно обединение на лица, развиващи дейност в науката и обществената практика в сферата на образованието, културата, спорта и социалната сфера, което се основава на общност на интересите на учредителите си и готовността им за обединяване на усилията им в насоките, начертани от програмата им.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2006

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи