English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Земя завинаги

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Дейност

Сфера на дейност
Околна среда
 
Цели на организацията
Подобряване качествата на околната и жизнена среда; съхраняване , възстановяване и устойчиво използване на естествените местообитания и тяхното биоразнообразие; подобряване на екологичната информираност на обществото, стимулиране на гражданската активност и партньорството при решаване на екологични проблеми .

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Подобряване качествата на околната и жизнена среда; съхраняване , възстановяване и устойчиво използване на естествените местообитания и тяхното биоразнообразие; подобряване на екологичната информираност на обществото, стимулиране на гражданската активност и партньорството при решаване на екологични проблеми .