Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
24

НПО Профил

Земя завинаги

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Околна среда

Мисия на организацията

Цели на организацията
Подобряване качествата на околната и жизнена среда; съхраняване , възстановяване и устойчиво използване на естествените местообитания и тяхното биоразнообразие; подобряване на екологичната информираност на обществото, стимулиране на гражданската активност и партньорството при решаване на екологични проблеми .

Последен проект/инициатива

Година на приключване:

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подобряване качествата на околната и жизнена среда; съхраняване , възстановяване и устойчиво използване на естествените местообитания и тяхното биоразнообразие; подобряване на екологичната информираност на обществото, стимулиране на гражданската активност и партньорството при решаване на екологични проблеми .