Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Активна подкрепа за креативност

Активна подкрепа за креативност

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Младежки въпроси, политики и изследвания
Социални услуги

Мисия на организацията
Активно участие за мобилизиране на стопански и финансови ресурси и извършване на всякакъв вид дейности разрешени от закона за развитие на сферите здравеопазване и медиаторство, образование, наука, култура и изкуство, туризъм, екология, спорт, техника, технологии, правна помощ и съдействие;
Провеждане на обучителни курсове, семинари, конференции, изложения, състезания, организиране на лагери за млади хора и учители, отдаване на вещи под наем, разпореждане с движими и недвижими вещи, извършване на посредническа, информационна, консултантска, рекламна и издателска дейност, транспортна дейност, туризъм, книгоразпространение на издания на официалните езици на Европейския съюз; конферентни, административни и офис-услуги, приходите от които ще се ползват за постигане на целите на сдружението.

Цели на организацията
- да развива и утвърждава духовните ценности, образованието, науката, културата и технологиите;
- да разработва социалната интеграция и личностна реализация;
- да работи в посока социално включване на уязвимите групи и в частност: роми, деца и младежи в риск; хора с увреждания; превенция на ранното майчинство и сексуално здраве; жени и деца, жертви на домашно насилие, трафик и насилствена проституция;
- да развива и подпомага младежки дейности и инициативи;
- да защитава правата на потребителите на услуги предоставяни от стопански и нестопански организации, работа със специфична терапия на хора с увреждания, консултации и икономически съвети;
- да реализира инициативи, които допълват и засилват връзката между знанията, компетенции и умения, необходими за успешна (социална и професионална) реализация в живота;
- да оказва подкрепа на творческото мислене и креативността във всички и сфера на изкуството, науката, образованието и културата;
- да подпомага културния, образователен и творчески обмен между личности от всички части на света;
- да партнира на международни, регионални, национални и местни партньори в областта на изкуството, науката, образованието и културата, креативността и творческото мислене; издигане и укрепване на човешкия ресурс.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2006

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Сдружение Активна подкрепа за креативност е сравнително нова организация. Към настоящия момент сме подали три проектни предложения в сферата на клутурата, свързани с приемането на град Пловдив за Европейска столица на културата 2019, по които ще работим съвместно с Община Пловдив (Пълдин Етно; Кажи не на дрогата - Избери HIP HOP бъди ТИП ТОП; S`cool Rock Fest). Също така очакваме одобрение за проект към ЮНЕСКО (Pamoja/Заедно/Let`s Dance Together) съвместно с младежи от Кения. Преди създаването на организацията екипът е натрупал богат опит в управлението и работата по проекти в културната, социалната и инфраструктурната сфера. Той се състои от мениджъри, счетоводители, юрист и архитект, които заедно биха искали да споделят опита си за създаване на нови модели на сътрудничесто, организация и културно производство. Изградили сме и поддържаме изключително добри отношения с много професионалисти в театралния, концертния и архитектурния бизнес в България, както и работещи в публичния сектор експерти, с които активно работим при осъществяване на цялостната ни дейност.