Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15

НПО Профил

Съюз на българските спасители

Съюз на българските спасители

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Околна среда
Професионални организации
Друго

Мисия на организацията
Съюз на българските спасители е сдружение обединяващо всички спасители,rnсприятеляване на всички спасителни служби,rnизграждане на една мрежа от доброволци,rnрешили да помагат и спасяват човешки живот. Хора, които имат една цел и общи интереси.

Цели на организацията
•Да обединява доброволци с общи цели и интереси;rnrn•Да помагат на хората изпаднали в беда при бедствия, аварии, катастрофи, извънредни и кризисни ситуации, без да получават парично или друг вид възнаграждение;rnrn•Да представлява спасителите пред обществото и държавата като представя мнението им и защитава техните права и интереси;rnrn•Да работи за създаване на закони и наредби защитавайки правата на доброволците - спасители;rnrn•Да подпомагаме на организации, фирми и институции свързани със спасителна дейност;rnrn•Да осигурява консултации, съдействие за опазването на хората и техните семейства при заплаха от природни бедствия;rnrn•Да създава ефективен диалог и сътрудничество между заинтересованите граждани и граждански групи, бизнес, медии и институции;rnrn•Да работи за повишаване на безопасността на гражданите при бедствия, аварии, катастрофи, кризисни и извънредни ситуации;rnrn•Да популяризира спасителната дейност като показва, че доброволците - спасители са неизменна част от обществото;rnrn•Да създава положително отношение в гражданите към доброволците - спасителите;rnrn•Да открива лица със сходни дейности водолази, алпинисти, ски и сноубордисти, планинари, плувци, спелеолози, екстремни спортисти и да ги обединява в различни мероприятия;rnrn•Да извършва дейности, свързани с устойчиво развитие на професията спасител.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2018

Описание
Съюз на българските спасители стартира кампания за събиране на средства за създаване на Национална гражданска система за уведомяване при бедствия, катастрофи, долекарска помощ и извънредни ситуации.

Цялата идея се дължи на председателя на СБС г - н. Костадин Карамитов.

Идеята му е хрумнала още преди близо 4-ри години. След големите природни бедствия, които връхлетяват над България пожари, наводнения, земетресения, свлачища и бури, които нанасят материални щети и отнемат стотици човешки животи. Но не само природните бедствия са причината за създаване на тази система, а и масовите катастрофи, които не спират да отнемат животи.

Практиката и теорията, която има за малкото години отдаден като доброволец - спасител е, че първите от 2 до 5 минути могат да спасят огромен брой хора, които са пострадали. Правилния начин на оказване на помощ ще спаси много хора!

Г - н Карамитов отправя покана към всички приятели, партньори, познати, симпатизанти и граждани на Република България с молба всеки, който вярва, че тази система ще намали смъртността при инциденти при бедствия и катастрофи,
моля подкрепете ни със SMS с текст DMS SBS на 17 777
или
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА ЮЛ
Вид валута: BGN
IBAN: BG79UNCR70001523096431
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Сдружение Съюз на българските спасители 176181216

Благодарение на DMSBG ние от СБС стартирахме кампания за събиране на средства. Сумата, която е нужно да съберем е 15 000 лева всеки, който иска да дари сума може да го направи и чрез ePay.bg, а скоро ще обявим и банкова сметка където всеки ще може да направи дарение с по - голяма сума.

Всяко физическо и юридическо лице, което направи дарение ще бъде вписано (чрез лично съгласие) в официалния сайт на СБС и официалния сайт на системата. Умоляваме всеки, който има желание да бъде добавен като дарител да изпрати своите данни на e-mail adress: info@spasitelbg.com или на тел. номер +359 896 50 40 10

Искаме да отбележим, че всяка стотинка, всеки разход (фактури, касови бележки, квитанции и др.) ще бъде публикуван в официалния ни сайт.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да привлича и обединява в своите организационни форми работели и работещи служители от структурите със специално предназначение на МВР, МО, "БЗН, СМП, БЧК. ПСС, ВСС и други специални служби на Република България,nпритежаващи специализирани знания и умения, както и всички физически и юридически лица, приемащи устава на сдружението. Да създава творческа среда за съхраняване и развитие способностите на своите членове. Да съдейства за разпространяване и развитие опита на специалистите в помощ на държавните структури. Да съдейства на специализираните служби МВР, ПБЗН, СМП, БЧК, ПСС, ЗСС за предотвратяване на бедствия, аварии, катастрофи, извънредни ситуации, кризисни ситуации, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, опазване на околната среда и изобщо всичко свързано с националната сигурност. Да подпомага социалната адаптация на освободени от служба в структурите със специално предназначение на МВР, МО, ПБЗН, СМП, БЧК, ПСС, ВСС и другите специални служби на република България, активно да съдейства и защитава справедливото решаване на социалните им и битови проблеми. Да защитава чрез съответните държавни органи и неправителствени организации нарушените професионални и човещшки права на своите членове по смисъла на конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Европейската социална харта и Всеобщата декларация за правата на човека; да пропагандира сред младежта възможностите и достойнствата на професията спасител, да формира у тях жоелание за професионална реализация в редовете на въоръжените сили, МВР, специализираните спасителни служби и другите правоохранителни органи.