Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
18

НПО Профил

Not Сфера България

Not Сфера България

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Образование

Мисия на организацията
Not SFERA България чрез неформалното образование насърчава практикуването на здравословен начин на живот , опазване на околната среда , активно участие на младите хора в България и доброволчеството.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи