Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
16

НПО Профил

Фондация "Съвременна плевенска медия"

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование

Мисия на организацията
Развитие и утвърждаване на духовните ценности, на принципите на гражданското общество, включително свободата на изразяване и свободата на мненията, посредством издаване на съвременна медия в Плевен и региона

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2007

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи