Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Българска асоциация Приложни изкуства

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Насърчаване на икономическото развитие
Образование

Мисия на организацията
Утвърждаване престижа на Българските творци - приложници в национален и международен план.

Цели на организацията
1.- Организиране и Участие в национални и международни Арт форуми.
2.- Популяризиране достиженията на Българските творци - приложници.
3.- Образование, обучение.
4.- Транс гранично партньорство.
5.- Търговска дейност с произведения на изкуството.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2006

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи