Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
04

НПО Профил

Народно читалище ”Хамалогика 2014”

Народно читалище "Хамалогика 2014"

Читалище
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Образование
Читалищни дейности

Мисия на организацията
От 2012 г. екипът ни работи по проекти (вж. тук) в областта на културните и творческите индустрии, социалните иновации и образованието. През 2014 г. регистрирахме Народно читалище “Хамалогика”, което ще функционира като културен и социален център. Смятаме, че читалищата в наши дни не развиват напълно потенциала си да откликват на съвременните потребностите за култура и образование и да укрепват гражданското общество.

Затова си поставяме задачата да направим съвременен прочит на тази остаряла институция и да я популяризираме в обществото с помощта на новаторски практики. Подходът, който избрахме, ползва модела на успешните по цял свят “хъбове”*, които създават поле за взаимодействие между артисти, организации и бизнес сектора с цел насърчаване на креативна социална промяна.

Цели на организацията
Създаване на среда за популяризиране на ценностите на активното гражданско общество и за развитие на съвременни лидери.
-
Предлагане на алтернативна среда за съвременна и вносна култура.
-
Използване на методите на неформалното образование за формиране на критическо и системно мислене.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи