Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14

НПО Профил

АВО България

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Друго

Мисия на организацията

Цели на организацията
Насърчаване на самопомощта, насърчаване на общественото начало, превантивна и подпомагаща дейност във всички сфери на социалния живот, развитие и изпробване на нови методи за социална дейност.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2003

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи