Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

НПО Профил

Асоциация Детство за децата

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Социални услуги

Мисия на организацията

Цели на организацията
Да участва и подпомага развитието на изследователска работа в областта на социалните дейности, да участва и да подпомага развитието на системата на приемните семейства на територията на гр. Бургас и областта ; да популяризира сред бургаската общественост идеята за приемните семейства , да съдейства за установяването и подържането на стабилни , постоянни и трайни контакти между членовете на сдружението , да участва и подпомага инициативи и мероприятия на организации и иституции, съпричастни с идеите на сдружението , да участва и организира национални и международни прояви , чиито теми съвпадат с идеите и целите на сдружението ; да съдейства за обучението и преквалификацията на социалните работници за работа с приемни семейства , да защитава правата на децата в неравностойно положение .

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи