Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

НПО Профил

Клуб ЮНЕСКО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Младежки въпроси, политики и изследвания
Проблеми на децата

Мисия на организацията
Обединяване на усилията на педагози, творци, журналисти и млади хора за работа в областта на неформалното образование, културата,комуникациите, екологията, младежта и спорта, както истимулиране свободния обмен идеи между тях за изграждане на човека на мира- гражданин на XXI век

Цели на организацията
- Утвърждаване на Сдружението като важна структура на гражданското общество, допринасящо за устойчивото развитие на страната и конкретно на Хасковския регион, съответсващо на политиките на Европейския съюз;
- Осигуряване на международен обмен на информация и знания в областта на културата, образованието, комуникациите, екологията, младежта и спорта
-повишаване образоваността на децата, младежите и гражданите в областта на човешките права;
- повишаване на гражданската активност; подобряване на социалните умения на деца и младежи

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание
• Предоставяне на актуална, навременна информация,консултации и обучения на младите хора от общината и областта за успешно реализиране на личностния, творческия и трудовия им потенциал
• Предоставяне на консултации за повишаване на управленския и организационен опит на младите хора в общината и областта
• Увеличаване на мобилността на младите жители на Общината,
• Придобиване на политическа и гражданска образованост на младите хора за активен живот в демократично общество
• Укрепване на неправителствения сектор от младежки групи и организации и създаването на взаимодействие между него и местната власт за ефективното решаване на проблемите, свързани с трудовата реализация, повишаване на професионалните умения, жилишното осигуряване, кариерно развитие и поддържащо обучение.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Проекти: Златното ключе на мира и разбирателството е в сърцето на всяко дете - Програма ФАР АКСЕС
Синя зона на ненасилие в училищата, финансиран по ПМД- ДАМС с 6187 лв.; продълж. 01.02.2007-30.06.2007
Силата на моето АЗ е да знам и мога,продълж.04.03.2009-30.08.2009, финансиран от Лихтенщайн, Норвегия и Исландия чрез ФМ на Европейското икономическо пространство с 19 634 лв .
Да бъде ден- да бъде мир,01.07 – 30.09.2009, финансиран от Евросредиземноморската фондация за диалог между културите Ана Линд с 5 200 лв.
Надежда - Програма за обучение в човешки права,01/11/2009 - 31/03/2010, финансиран от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа
Младежко доброволчество - избор да правиш света по-добър 01.07 - 31.12.2011,младежка инициатива за стимулиране на доброволчески дейност в малки населени места от област Хасково с финансовата подкрепа на Европейската комисия по програма "Младежта в действие", админ. в България от Националния център Европейски младежки програми и инициативи