Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
25

НПО Профил

ИНИЦИАТИВА ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНА НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.