Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

Асоциация на Лайънс клубовете ”Дистрикт 130 - България”

Асоциация на Лайънс клубовете "Дистрикт 130 - България"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Анелия Любенова Кънева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.